• Αναλαμβάνουμε την απόφραξη και τον καθαρίσμο της αποχέτευσης σας με εγγύηση σωστής λειτουργίας.
  • Επίσης αναλαμβανούμε τον καθαρίσμο των εσωτερίκων αποχετέυσεων σας όπως νιπτήρας, κουζίνα, μπανιέρα κτλ.
  • Εκτελούμε οικολογικές απολυμάνσεις σε επαγγελματικούς χώρους με οικολογικά φάρμακα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
  • Αναλαμβάνουμε μυοκτονία στον χώρο σας.
  • Εκδίδουμε πιστοποιητικό απολύμανσης