Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή στην αποχέτευση σας,στα φρεάτια και σε κάθε σημείο που έχετε διαρροή. Ακόμα αναλαμβάνουμε την συντήρηση αλλα και την απόφραξη των αποχετέυσεων σας.