• Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση, τοποθέτηση, επισκευή και το λουστράρισμα των πατωμάτων σας.
  • Τοποθετούμε laminate επάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια.