Αναλαμβάνουμε:

  • Αλλαγή σωμάτων καλοριφέρ.
  • Αλλαγη διακοπτών καλοριφέρ.
  • Επισκευή οποιουδήποτε προβλήματος για τη σωστή λειτουργία του σώματος θέρμανσης