Επισκευάζουμε οποιαδήποτε βλάβη στη κλιματιστική μονάδα σας.

  • Συντήρηση του κλιματιστικού σας.
  • Αντικατάσταση και τοποθέτηση κλιματιστικού οικιακού και επαγγελματικού.