Τοποθετούμε πλακάκια οποιασδήποτε διάστασης.

Αναλαμβάνουμε

  • πλάκες πεζοδρομίου
  • τοποθετούμε πλάκες Καρύστου
  • επένδυση μάντρας με πέτρα
  • επισκευή παλεάς τοποθέτησης πλακιδίων λογο εισροής υδάτων με ειδικα στεγανοτικά