Διαθέτουμε προηγμένης τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας

  • Ασύρματες κάμερες
  • Ασύρματες παγίδες
  • Αναλαμβάνουμε την μελέτη και τοποθέτηση επώνυμου συστήματος συναγερμού στο χώρο σας.
  • Επισκευάζουμε οποιδήποτε πρόβλημα στον υπάρχον συναγερμό σας.