Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε συντήρηση καυστήρα αερίου ή πετρελαίου, αντικαθιστούμε τον παλιό με νεο και εκδήδουμε πιστοποιητικό καυσαερίων.

Καθαρισμός καμινάδας.