Επισκευάζουμε οποιδήποτε πρόβλημα στη παλιά σας υδρορροή. Αντικαθιστούμε τις παλιές σιδερένιες με νεες πλαστικές σωληνώσεις.